Meine Bilder 2013

Winter am Salzhaff
Winter am Salzhaff

Meine Bilder 2014

Weidenweg am Abend
Weidenweg am Abend

Meine Bilder 2015

Winter
Winter

 

Meine Bilder 2016

Am Bootssteg
Am Bootssteg

Zu den Ausstellungsterminen hier entlang